Galeria zdjęć z programu

Próba poczęcia Problem z interpretacją temperatury Cykl popigułkowy
Obserwacje

Obserwacje + interpretacja wg podejście CTLife

Interpretacja wg wszystkich metod NPR
metoda Rotzera
metoda Kippleyów
metoda Angielska
metoda z Kolonii
metoda Kramarek
Wydruk cyklu